รางวัลถ้วยพระราชทาน ประจำปี

2023-2024 Schedule

ผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับเชิญเท่านั้น

สำหรับสมาชิก TKG Tour อายุ 13-18 ปี ที่ต้องการขอทุนเรียน/เล่นกอล์ฟ
กับมหาวิทยาลัยในอเมริกา

รางวัลถ้วยพระราชทาน ประจำปี

EZeasyweb.com Amateur Championship

ผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับเชิญเท่านั้น

สำหรับสมาชิก TKG Tour อายุ 13-18 ปี ที่ต้องการขอทุนเรียน/เล่นกอล์ฟ
กับมหาวิทยาลัยในอเมริกา

Home Courses

Royal Hills Golf Resort & Spa
สนามกอล์ฟ รอยัล ฮิลส์ ถูกออกแบบให้เป็นสนามที่สามารถตอบโจทย์การเล่นของนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ เริ่มจากนักกอล์ฟมือใหม่ ไปจนถึงนักกอล์ฟมืออาชีพ สิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจปรับปรุงสนามกอล์ฟของเราคือการกลับไปที่หัวใจของกีฬาชนิดนี้ซึ่งก็คือ กรีนและบริเวณโดยรอบกรีนทั้งหมด รวมไปถึงบ่อทรายรอบกรีนทุกบ่อ เริ่มต้นในปี 2018 เรามีความคิดที่จะพัฒนาสนามกอล์ฟของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยเราตัดสินใจสร้าง 2 หลุมใหม่เพื่อเป็นหลุมสำรอง คือ หลุมที่ 19 และ 20 ซึ่งอยู่ระหว่างหลุมที่ 6 และ 7 ของสนามเดิม การมีสองหลุมสำรองถึง 2 หลุม ทำให้เราสามารถปิดหลุมอื่นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้สนามกอล์ฟของเรามีความสมบูรณ์ได้อย่างต่อเนื่องทุกหลุม โดยที่เราจะไม่ต้องปิดสนามกอล์ฟทั้ง 18 หลุม
Click Here